• هفته جهانی تکنولوژیست های جراحی را بردانشجویان، اساتید و پرسنل محترم اتاق عمل تبریک عرض می نماییم

                                   
سال 1398 از نگاه رهبر فرزانه انقلاب:«رونق تولید»