همایش ها و سمینارها

سال 1397 از نگاه رهبر فرزانه انقلاب:«حمايت از کالاي ايراني»