آمارهای جهانی کروناویروس به تفکیک کشورهای درگیر

آمارهای جهانی کروناویروس به تفکیک کشورهای درگیر این ایپدمی را می توانید از وب سایت https://www.worldometers.info/coronavirus/ دنبال نمایید.

این آمارها به صورت روزانه روزآمد می شوند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم