اسامی و زمان حضور دانشجویان جهت تسویه حساب

قابل توجه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

اسامی و زمان حضور دانشجویان در دانشکده جهت تسویه حساب به شرح ذیل می باشد.

۱- خواهشمند است دانشجویان گرامی در روزهای تعیین شده مراجعه نمایند،

۲-  در زمان حضور دانشجو به همراه داشتن کلیه مدارک الزامی است.

در صورت مراجعه در غیر از زمان تعیین شده و همچنین در صورت کامل نبودن مدارک ، فرایند تسویه حساب جهت دانشجویان مذکور صورت نمی پذیرد.

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

شماره دانشجویی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

گروه

۹۷۱۹۱۲۲۱۰۱

فرح تاج

اقتداری

هوشبری

سرگروه

۹۷۱۹۱۲۲۱۰۲

صدیقه

امدادی

هوشبری

 

۹۷۱۹۱۲۲۱۰۴

لیلا

نوروزی نژاد

هوشبری

 

 

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

شماره دانشجویی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

۹۵۱۹۴۴۲۰۲۹

مهدی

زارعی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۰۳

مینا

اریایی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۰۴

زینب

اژدری

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۰۵

امیرحسین

امیری

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۰۶

حسین

اولادحسین

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۰۹

فاطمه

باسری دریمی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۱۴

فاطمه

پارسایی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۱۱

فاطمه

بلاغی اینالو

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۲۳

شقایق

راستگو

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۱۲

سارا

بهزادی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۱۳

زهرا

بیات

پرستاری

 

شنبه ۹۹/۰۶/۰۱

شماره دانشجویی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

۹۵۱۹۴۴۲۰۱۰

محمدرضا

براری

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۱۷

مرضیه

تربند

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۱۸

معصومه

حاجی زاده زاهدانی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۱۹

فاطمه

حسنی نژاد

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۲۰

سیده نعیمه

حسینی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۲۴

حمیدرضا

رجب زاده

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۳۰

ساغر

شریفی نژاد

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۲۵

فاطمه

رحیمی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۲۶

داوود

ریگی غجه بیگلو

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۲۷

مریم

زارع

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۳۳

الهه

عبدالهی

پرستاری

 

 

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

شماره دانشجویی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

۹۵۱۹۴۴۲۰۳۴

کوثر

غلام پور

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۳۵

هیمن

فردوسی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۳۷

سهیل

فلاحی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۳۸

الهام

قاسمی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۴۸

لیلا

کمالی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۴۱

فرهاد

قیصری

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۴۲

رعنا

کاظمی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۴۳

رامین

کریمی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۴۴

میلاد

کریمی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۴۶

نسترن

کسان نژاد

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۴۷

محمدرضا

کشاورز

پرستاری

 

دوشنبه۹۹/۰۶/۰۳

شماره دانشجویی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

۹۵۱۹۴۴۲۰۴۹

نسرین

کمالیان

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۵۰

حسن

گنجور

پرستاری

۹۴۱۹۴۴۲۰۲۶

ابوذر

ریاحی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۵۲

صادق

محمدی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۵۳

حمیدرضا

محمودی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۵۴

نبی

مرادپور

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۵۶

زهرا

معینی

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۵۹

فرهنگ

نادری منش

پرستاری

۹۵۱۹۴۴۲۰۶۱

سیدمحمد

هاشمی

پرستاری

۹۴۱۹۴۴۲۰۱۰

نرجس

تبسم

پرستاری

۹۴۱۹۴۴۲۰۴۴

سجاد

فولادی چقادری

پرستاری

 

سه شنبه ۹۹/۰۶/۰۴

شماره دانشجویی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

۹۵۱۹۴۶۲۰۰۲

پریسا

بنده خدا

اتاق عمل

۹۵۱۹۴۶۲۰۰۳

مرجان

پرنیان

اتاق عمل

۹۵۱۹۴۶۲۰۰۴

علی

پورافشاری

اتاق عمل

۹۵۱۹۴۶۲۰۰۶

زهرا

چراغی پور

اتاق عمل

۹۵۱۹۴۶۲۰۰۷

مرضیه

دهقان

اتاق عمل

۹۵۱۹۴۶۲۰۰۸

سهراب

زارعی

اتاق عمل

۹۵۱۹۴۶۲۰۰۹

زهرا

سلحشور

اتاق عمل

 

 

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

شماره دانشجویی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

۹۵۱۹۴۶۲۰۱۲

غلام عباس

محمدی

اتاق عمل

۹۵۱۹۴۶۲۰۱۳

سعید

نادری

اتاق عمل

۹۵۱۹۴۶۲۰۱۴

مرضیه

نصیری سنگری

اتاق عمل

۹۵۱۹۴۶۲۰۱۵

فاطمه

نیک عهد

اتاق عمل

۹۵۱۹۴۶۲۰۱۶

ناهید

یوسفی

اتاق عمل

۹۵۱۹۴۶۲۰۱۷

زهرا

یوسفی

اتاق عمل

۹۴۱۹۴۶۲۰۲۵

راضیه

طاهری جانبازلو

اتاق عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم