بسمه تعالی

احتراما با استناد به نامه شماره ۱۰۰/۱۷۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به امضای وزیر محترم و رئیس ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، به استحضار می رساند دانشجویان دو سال آخر پزشکی و دانشجویان سال آخر پرستاری و علوم آزمایشگاهی که به صورت داوطلبانه در بیمارستان ها و مراکز تشخیصی منتخب خدمت نمایند، به پیشنهاد رئیس بخش و تایید مدیرگروه هر یک ماه خدمت ایشان با ضریب سه پنجم به عنوان انجام طرح موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان محسوب و از دور خدمت آنان پس از پایان تحصیل کسر خواهد شد.

همچنین در خصوص دانشجویان پرستاری به ازای ساعت حضور در بالین از ساعات کارورزی در عرصه دانشجویان کسر خواهد شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.