بازدید مدیران دانشجویی و فرهنگی از خوابگاه های خواهران و برادران دانشکده پرستاری

مدیران دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی لارستان از خوابگاه های برادران و خواهران دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان بازدید نمودند.

شامگاه یکشنبه مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۰، دکتر محمد سبحانی لاری مدیر دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان به همراه سارا مقدم مدیر فرهنگی و مرضیه اسدی لاری استاد مشاور دانشجویی فرهنگی  از خوابگاه های خواهران و برادران دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان بازدید نمودند،که در یک فضای دوستانه و صمیمانه در هر دو خوابگاه به بحث و تبادل نظر با دانشجویان پرداختند. لازم به ذکر است در این دیدار با توجه به بازدید میدانی مسئولین محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده مشکلات مربوط به تجهیزات و امکانات رفاهی و … توسط دانشجویان مطرح گردید. در پایان نیز به منظم ترین و تمیزترین اتاق از هر دو خوابگاه هدایایی به رسم یادبود اهدا شد