تاریخ حضور دانشجویان رشته پرستاری،تکنولوژی اتاق عمل و هوشبری جهت کارآموزی ها و دروس عملی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به صورت پلکانی

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم