تبریک حضوری ریاست دانشکده پرستاری به یکایک کارمندان به مناسبت روز کارمند

رئیس دانشکده پرستاری به مناسبت روز کارمند در اتاق یکایک پرسنل دانشکده حضور یافت و  به صورت حضوری به آنها تبریک گفت

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری اسماعیل کاوی ریاست دانشکده به مناسبت روز کارمند با حضور در اتاق های تمامی پرسنل به صورت حضوری به آنها تبریک گفت و برای آنها آرزوی موفقیت و بهروزی نمود. لازم به ذکر است در این برنامه ابراهیم کشوری معاون پشتیبانی و محمد سبحانی استاد مشاور فرهنگی نیز با ایشان همراه بودند که با حفظ فاصله اجتماعی و حفظ پروتکل های بهداشتی انجام شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم