تبریک روز پرستار

روزجهانی پرستار را به جامعه پرستاری به خصوص دانشجویان ، همکاران واعضای محترم هیات علمی دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) تبریک عرض نموده و از ایزد منان آرزوی موفقیت وسربلندیتان را خواستاریم .

               ریاست ومعاونت آموزشی دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)

         

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم