دسترسی به محتواهای آموزشی رایگان در زمینه بیماری کرونا در سامانه موکس کشوری آرمان

لینک دسترسی به محتوای آموزشی
http://arman.vums.ac.ir/corona

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم