دسترسی رایگان به انتشارات دانشگاه کمبریچ

انتشارات دانشگاه کمبریج تمام ۷۰۰ عنوان کتاب خود را به علت انتشار ویروس کرونا، تا پایان می ۲۰۲۰ بطور رایگان در دسترس عموم قرار داد.

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks#

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم