کمیته حجاب و عفاف

کمیته عفاف و حجاب دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان تلاش می کند نسبت به تحقق مجموعه ای از برنامه ها و اقداماتی که متضمن ترویج، تبلیغ، معرفت افزایی و نهادینه سازی فرهنگ اصیل و متعالی ایرانی و اسلامی در حوزه ی حجاب و عفاف می باشد برنامه ریزی و اقدام نماید.