با عنایت به درخواست مکرر دانشگاهها  مبنی بر تخصیص زمانی برای ویرایش اطلاعات و همچنین ثبت نام دانشجویانی که در زمان ثبت نام قبلی موفق به ثبت نام نگردیده اند ، به اطلاع می رساند که سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی برای آخرین بار و صرفا به مدت یک روز ، در روز یکشنبه مورخ  ۹۶/۱۲/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت  ساعت ۲۴  همان روز فعال می باشد . لازم به ذکر است که زمان اعلام شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد .

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم