جلسه توجیهی المپیاد دهم در تاریخ ۲۸/۱/۹۷ ساعت ۱۴-۱۲ در دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان برگزار می گردد.

حضور تمام دانشجویان شرکت کننده در این آزمون، الزامی می باشد.

 

دانشجویانی که عکس ۳*۴ خود را تحویل نداده اند فقط تا فردا فرصت دارند عکس خود را تحویل دفتر استعداد درخشان نمایند.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم