قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند بنیاد ملی نخبگان مسابقه ادبی مستعد برتر ادبی در راستای  ارتقای فعالیت های نخبگانی در حوزه زبان و ادبیات فارسی  ویژه دانشجویان در سراسر کشور برگزار می کند.

متقاضیان می توانند آثار خود را حداکثر تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ طبق آئین نامه ی اجرایی در سامانه http://sina.bmn.ir ارسال نمایند.

                                     امور فرهنگی دانشجویی دانشکده پرستاری حضرت زینب(س)

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم