آیین نامه ها و دستورالعمل های دانشجویی فرهنگی

فرهنگی

دانشجویی

شیوه نامه طرح نکوداشت فعالان ، خادمان و واحدهای نمونه حوزه نماز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

آیین نامه تغذیه دانشجویان

آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه شورای انضباطی

آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه پوشش و رفتار

آیین نامه و دستورالعمل اجرایی شورای امر به معروف و نهی از منکر

معرفی دانشجوی نمونه

دستورالعمل اجرایی آیین نامه شورای صنفی دانشجویان

تسهیلات بنیاد علوی

آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

وام بنیاد علوی

آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی

تخلفات و تنبیهات

آیین نامه کرسیهای آزاد اندیشی

نظارت بر نشریات

شیوه نامه اجرایی همایش فصل نو فصل نشاط علمی دانشگاه های علوم پزشکی

آیین نامه اسکان ۱

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی

آیین نامه اسکان ۲

دستورالعمل اجرایی آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی

صندوق رفاه

 

آیین نامه خوابگاه مشارکتی