استخر :

برادران یکبار در ماه رایگان شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۲ مجتمع ورزشی عطایی
خواهران یکبار در ماه رایگان شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۸ مجتمع ورزشی عطایی

 

 

 

سالن های ورزشی :

خواهران دوشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ والیبال سالن شهید تسلیم
برادران پنجشنبه ها ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ فوتسال سالن شهید باقریه
برادران جمعه ها ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰ والیبال سالن شهید باقریه

 

 

 

باشگاه بدنسازی :

خواهران جهت آگاهی و ثبت نام به مدیریت دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری مراجعه نمایید. باشگاه اکسیژن
خواهران ساعت ۱۹ الی ۲۳ خوابگاه پردیس
برادران جهت آگاهی و ثبت نام به مدیریت دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری مراجعه نمایید. باشگاه اکسیژن

 

 

 

زمین چمن :

خواهران دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰ زمین چمن دانشکده