انجمن های علمی و کانون های فرهنگی

معرفی انجمن های علمی دانشجویی

معرفی

انجمن علمی دانشجویی، تشکّلی مستقل، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با مشارکت داوطلبانه نخبگان جوان، اهداف علمی را دنبال می‌کند. انجمن های علمی مراکزی جهت پرورش استعدادهای علمی، مدیریتی، تقویت نشاط علمی و اجرای برنامه های تکمیلی همسو با آموزش های دانشگاهی می باشند. از جمله مزایای فعالیت در انجمن های علمی ایجاد اعتماد به نفس، حمایت از حداقل توانمندی ها، زمینه سازی برای انجام کارهای علمی هر چند کوچک، فرهنگ سازی و بویژه ایجاد فرهنگ علمی،کشف استعدادهای دانشجویی، ایجاد فضای نشاط، قراردادن دانشجو در سیر هدف اصلی آموزش عالی، و ایجاد روحیه کار گروهی و جمعی می باشد.

دانشجویان با فعالیت در انجمن علمی ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه‌، زمینه رشد خود را نیز فراهم می‌آورند. انجمن علمی فرصتی برای پیاده‌سازی آموخته‌ها و مشاهده نتایج آن در عمل نیز هست؛ بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که دانشجوی فعال در انجمن‌های علمی را فردی بدانیم که بمراتب نسبت به هم‌کلاسی‌های خود در زمینه های کارِ گروهی، مدیریت و اجرا، هم‌اندیشی، آزاداندیشی و تفکر انتقادی توانمندتر و باتجربه‌تر است؛ چنین توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که خروجی دانشگاه‌ها را در عمل شایسته‌تر و توانمندتر می‌سازد.

تفاوت مهم فعالیت در انجمن‌های علمی دانشجویی در آن است که تجربه انجمن علمی، افراد را در حوزه‌ی تخصصی و زمینه علمی که در آن مشغول به تحصیل هستند، کارآزموده می‌سازد. بالتبع کارفرمایان و صاحبان صنایع و مشاغل ترجیح می‌دهند افرادی را به استخدام درآورند که از چنین تجربه‌هایی نیز برخوردار باشند.

در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته علاقه مند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای باشند می توانند طبق ضوابط این آیین نامه اقدام نمایند.

شرایط داوطلبان عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی به شرح ذیل می باشد:

الف) شرایط عمومی

  • اشتغال به تحصیل در رشته مربوط
  • عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی
  • باقی ماندن حداقل یک ترم از تحصیل دانشجو
  • عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر
  • گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی

ب) شرایط اختصاصی

داوطلبان حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

  • معدل نمیسال گذشته داوطلب بیشتر از ۱۶ در همان نیمسال باشد
  • داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده (اعم از تالیف یا ترجمه) در نشریات علمی-پژوهشی
  • اجرا یا همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی به تایید کارفرما یا مجری طرحچ
  • تالیف یا همکاری در تالیف یا ترجمه کتاب
  • داوطلب از دانشجویان استعداد درخشان یا برگزیدگان المپیادها باشد.