امین اموال

نام و نام خانوادگی: جناب آقای یاسر اکبری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری

سمت : مسئول امین اموال دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) لارستان

شرح وظایف :

 • انجام مکاتبات اداری جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف ممیزی و رسیدگی به اموال اسقاطی به اداره اموال دانشکده
 • تهیه صورت حسابهای فرستاده به اداره اموال دانشکده جهت تایید
 • ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای فرستاده
 • تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدید واخذ امضاهای لازم و ثبت تغییرات در دفاتر مربوطه و سیستم  ( جابجایی موقت و جابجایی دائم )
 • اجرای نظام نوین مالی-صورت برداری از کلیه اموال – ثبت درنرم افزار اموال
 • اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت
 • نظارت بر تحویل اجناس وارده به انبار
 •  درج اقلام تازه رسیده با مشخصات کامل از قبیل شماره انبار ، تعداد ، قیمت ، تاریخ
 • تنظیم صورت حسابهای اموال رسیده با در نظر گرفتن طبقه بندی اموال از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ و …و ارسال آن به اداره اموال در هر ۶ ماه یکبار
 • ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده
 • اموالی کردن تجهیزات و انجام اقدامات لازم بمنظور نصب علائم مخصوص و برچسبهای شماره دار، بر روی هر یک از اموال
 • پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال تاحصول نتیجه
 • تنظیم فرم ۱۹ اموال برای مشخص شدن اموال اطاقها هر شش ماه یکبار
 • بایگانی کردن اسناد و مدارک از قبیل کارت گارانتی اموال ،قبض انبار ، فاکتورها ، فرم خروج و جابجایی اموال و…
 • تماس با بخشهای مختلف واحد و اداره اموال دانشگاه در خصوص کارهای اموالی
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

فرآیند ها