خدمات اداری

نام و نام خانوادگی : جناب آقای غلامرضا باقری

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت دولتی

سمت : مسئول خدمات اداری دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) لارستان

 

شرح وظایف :

– مدیریت ونظارت برفعالیت پرسنل خدمات

-پیگیری واقدام درجهت دریافت تجهیزات ولوازم مورد نیاز برای امور نظافتی وخدماتی

– تهیه وتنظیم برنامه شیفت بندی ماهیانه پرسنل خدماتی

– نظارت برفضای سبز ساختمان وپیگیری خرید گل ولوازم مورد نیاز

– پاسخ به مکاتبات اداری مرتبط با خدمات

-نظارت بر تخلیه وانتقال کلیه ملزومات وتجهیزات اداری و آموزشی

– انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق درجهت پیشبرد اهداف سیستم