تاسیسات

نام و نام خانوادگی : جناب آقای احمد علی قنبری

مدرک تحصیلی : دیپلم فنی

سمت : مسئول تاسیسات دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

شرح وظایف مسئول تاسیسات

۱ انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل‌ و هوارسانها
۲ تهیه طرح‌های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات
۳ نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات
۴ تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی
۵ انجام تحقیقات و بررسی‌های علمی و فنی در زمینه برق و تاسیسات
۶ محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات و دستگاههای مرکزی فشار ضعیف یا شبکه ‌مرکزی تولید نیرو
۷ سرپرستی و نظارت بر لوله‌کشی ساختمان‌ها و تعمیر وسایل تاسیساتی
۸ رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهای بزرگ و تاسیسات مرکزی
۹ نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی
۱۰ آموزش و راهنمایی کاردان‌ها و تکنسین‌ها در زمینه نصب و آزمایش و بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات
۱۱ شرکت در کمیسیون‌های فنی
۱۲ نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوطه
۱۳ همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی بیمارستان وتعیین مشخصات و دستورالعملهای فنی
۱۴ تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه‌کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط
۱۵ ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تامین نیرو در واحد
۱۶ نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان
۱۷ کسب خط‌مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه
۱۸ بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن
۱۹ برنامه‌ریزی در جهت اجرای استانداردها
۲۰ برنامه‌ریزی جهت آموزش و آگاه‌سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد
۲۱ تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
۲۲ برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
۲۳ شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان واحد مربوطه و مشکلات واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
۲۴ ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص و …)

۲۵ انجام سایر امور محوله طبق مقام مافوق