نقلیه

نام و نام خانوادگی : جناب آقای مجتبی صلح جو

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد تربیت بدنی

سمت : مسئول واحد نقلیه دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

شرح وظایف:

۱- تهیه و تنظیم بانک آمار خودروهای دولتی و استیجاری واحدهای تابعه

۲- انجام بازدیدهای دوره ای و نظارت بر امور خودروهای دانشگاه بر اساس چک لیست و شاخص های موجود

۳- نظارت بر اسناد هزینه های خرید لوازم یدکی و تعمیر خودروهای واحدهای تابعه و ثبت در کارت شناسنامه فنی

۴- تعیین، کنترل و نظارت بر میزان مصرف سوخت خودروهای دولتی دانشگاه

۵- انعقاد قرارداد و نظارت  بر سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل دانشگاه

۶- تائید صورتجلسه تحویل و تحول خودروهای دولتی

۷- ارائه خدمات سرویس دهی در طول سمینارها و آزمون های برگزار شده در دانشگاه

۸- نظارت برانجام خرید بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث خودروهای دانشگاه

۹- صدور گواهی میزان کارکرد خودروهای دولتی و استیجاری

۱۰- بازدید از خودروهای دولتی و استیجاری و بررسی وضعیت فنی و عمومی آنها

۱۱- نظارت بر رعایت اصول ایمنی، فنی و بهداشتی رانندگان خودروها

۱۲- تنظیم گزارش حادثه و اشکالات فنی خاص خودروهای دولتی و هماهنگی بازدید و اعزام به تعمیرگاه‌های مجاز

۱۳- کاهش هزینه های مصرفی حمل و نقل از طریق برآورد متمرکز نیازها

۱۴- بهبود روشها و ارتقای کیفیت خدمات

۱۵- پیش بینی و برآورد نیازهای تدارکاتی نقلیه دانشگاه برای دریافت و توزیع اعتبارات تخصیص یافته

۱۶- مدیریت در جهت توسعه مهارت و توانایی های انجام کار کارکنان واحدهای نقلیه

۱۷- شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و استفاده از راهبردهای آن با هماهنگی مقام مافوق

۱۸- نظارت بر امور مربوط به دریافت کارت سوخت، معاینه فنی ، اخذ عدم خلافی، اخذ آرم طرح ترافیک و پرداخت عوارض و … خودروهای دولتی

۱۹- برنامه ریزی واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان ودانشجویان به بخش خصوصی

۲۰- نظرسنجی کارکنان استفاده کننده از خدمات نقلیه

۲۱- برآورد وضعیت خودروهای دولتی دانشگاه (مستعمل، فرسوده) جهت برنامه ریزی خرید خودروهای مورد نیاز

۲۲- ارائه گزارش ماهیانه کارکرد خودروها دولتی و استیجاری به مقام مافوق