فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم راضیه مهدوی فرد

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس نرم افزار

سمت : مسئول واحد فناوری اطلاعات دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)

 

نام و نام خانوادگی : جناب آقای اصغر کربلایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی فناوری طالاعات

سمت : کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)

 

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات :

وظایف در حوزه سخت افزار

تهیه لیست تجهیزات مناسب با نیاز (در صورت تایید نیاز) طبق مشخصات ارائه شده از سوی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعمیرات

نصب سیستم عامل ها و نرم افزارهای جانبی ، آنتی ویروس و … بر روی رایانه های موجود در واحد

تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزش های داده شده

نظارت بر فرآیند ارسال تجهیزاتی که نیاز به تعمیر دارند (مانند: چاپگر) به شرکت های خصوصی و کنترل کیفیت تعمیر تجهیزات

وظایف در حوزه شبکه

Active آگاهی کامل از کاربرد و نحوه عملکرد تجهیزات

آگاهی کامل از نحوه ارتباط و دسترسی به شبکه اینترانت و اینترنت

آگاهی کامل از نحوه عیب یابی درونی شبکه  LAN و نحوه رفع مشکلات احتمالی

مطلع نمودن دبیر کارگروه رابطین از هر گونه تغییر، تحول و نیاز ها

عیب یابی و رفع مشکل شبکه ای کلیه سیستم های کامپیوتری موجود در مرکز مربوطه    و کارت شبکه و …)IP(

وظایف در حوزه اینترنت

های سیستم جهت اتصال به اینترنتError شناسایی

راهنمایی کاربران واحدها جهت گرفتن اشتراک اداری

وظایف در حوزه نرم افزار

آشنایی فنی با نرم افزار ها و سخت افزار های مربوطه

آگاهی از کلیات (حیطه و نوع فعالیت های تحت پوشش) نرم افزار های واحد مربوطه جهت پیگیری مناسب تر مسائل مربوطه

نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان ((Backup dataاز نرم افزارها بصورت دوره ای    و آرشیو آنها

وظایف در حوزه اتوماسیون اداری

آگاهی کامل از تنظیمات نرم افزار اتوماسیون اداری

آشنایی کاربردی با سیستم اداری جهت آموزش نرم افزار و رفع اشکال کاربران شاغل در آن واحد

اطلاع رسانی از وضعیت سیستم اتوماسیون اداری و کاربران (فعالیت – تغییر سمت و …) در آن مرکز