معاون آموزشی

((پروردگارا علم تو بر اعمال پنهانی محیط است و هر علم مستور در پیش علمت هویت است و دقایق امور خلقت از علم محیطت پوشیده نیست و یک لحظه حقایق عالم غیبت و اسرار پنهان از تو غایب نخواهد شد .))

                                                                               از دعاهای امام سجاد ( ع )

نام و نام خانوادگی : جناب آقای اسماعیل کاوی(کارشناس ارشد اتاق عمل)سمت : معاون آموزشی دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان – مربی و عضو هیئت علمی دانشکده
پست الکترونیکی: kavi.esmaeil@larums.ac.ir
آدرس: لارستان، دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان – صندوق پستی ۱۱۹-۷۴۳۱۴

معاونت آموزشی دانشکده :

معاونت آموزشی با زیر مجموعه هائی متشکل از خدمات آموزشی ، اسا تید ( رسمی ، حق التدریس ) و دانشجویان رسالت و وظایفی در تربیت پرستاران توانا ، با ایمان و با وجدان به عهده دارد که این امر با راهنمایی و سرپرستی دلسوزانه ریاست محترم و همکاری صمیمانه معاونت های پشتیبانی ، پژوهشی و دیگر عزیزان همکار امکان پذیر خواهد بود .
رسالت معاونت آموزشی :
۱- برنامه ریزی آموزشی
۲- اجرای برنامه ها
۳- ارزشیابی برنامه ها
وظایف معاونت آموزشی :
۱- تهیه و تدوین برنامه های کلاسی هفتگی مربوط به هر ترم
۲- تدوین برنامه های کارآموزی و کارآموزی در عرصه و هماهنگی های مربوطه
۳- انتخاب اساتید حق التدریس و پروازی
۴- پیگیری ارزیابی اساتید
۵- رسیدگی به مشکلات و نیازهای درسی دانشجویان و درخواست های نقل و انتقال
۶- پیگیری امور خدمات آموزشی ( ثبت نام ، حضور و غیاب ، ریز نمرات ، فارغ التحصیلی وغیره )
۷- پیگیری امور مشاوره دانشجویی
۸- برگزاری جلسه شورای آموزشی به منظور بررسی مشکلات آموزشی و ارائه راه حل
۹- پیگیری برنامه های آموزشی مداوم از طریق بر گزاری کارگاه ها ، ژورنال کلاب و کنفرانس برای مربیان و اعضای هیئت علمی و دانشجویان