ارتباط با کتابخانه

ارتباط با کتابخانه

آدرس

استان فارس- شهرستان لارستان- بزرگراه دکتر دادمان- جنب بیمارستان امام رضا (ع)- دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان- واحد کتابخانه

تلفن

۰۷۱۵۲۲۴۵۰۰۹- ۰۷۱۵۲۲۴۷۱۱۰

فاکس

۰۷۱۵۲۲۴۷۱۱۱

ایمیل

diglib@larums.ac.ir.