شرح وظایف کتابدار

شرح وظایف کتابدار

 • ارائه اطلاعات لازم به مراجعین اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان در ارتباط با وضعیت آخرین اطلاعات و منابع مرجع پزشکی
 • مصاحبه و مشاوره با پژوهشگران و دانشجویان جهت اطلاع یافتن از موضوع تحقیق آن ها و هدایت آن ها به منابع مرجع پزشکی مربوطه همراه با طرز استفاده و نحوه بازیابی مطالب از آن منابع و خدمات اطلاع رسانی پزشکی
 • آموزش و همکاری مداوم با مراجعه کنندگان در نحوه استفاده از منابع مرجع پزشکی مانند پایگاه های اطلاعاتی پزشکی و سی دی های موجود
 • همکاری و آموزش مداوم مراجعه کنندگان اعم از اساتید و دانشجویانی که از طریق کامپیوتر خواهان سرچ مقالات پزشکی بوده و تعیین کلیدواژه های مناسب جهت تحقیق و پژوهش آن ها
 • بررسی نیازهای علمی و جدید مراجعین و پیشنهاد تهیه آن به مدیریت
 • همکاری در امر صحافی منابع و امانت آن ها به متقاضیان
 • راهنمایی مراجعین به سایر مراکز علمی و پژوهشی در صورت نیاز
 • ارائه مشخصات و آدرس مراکزعلمی و پژوهشی در صورت نیاز
 • ارائه مشخصات و آدرس مراکز علمی دانشگاهی کشورهای مختلف به مراجعین در صورت نیاز
 • همکاری در چک کردن منابع و مجلات خریداری شده
 • همکاری در برگزاری کارگاه های آشنایی با کتابخانه و منابع آن جهت دانشجویان