شماره استاندارد بین المللی کتابخانه

شماره استاندارد بین المللی کتابخانه دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان: IR-202000002

لینک دسترسی: http://isil.nlai.ir/showSearchResult.aspx?libID=1245