کمیته تحقیقات

بسمه تعالی

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان با تصویب شورای عالی دانشگاه به عنوان یک تشکل علمی- دانشجویی، زیر نظر معاونت پژوهشی به طور رسمی شروع به فعالیت نمود. کمیته تحقیقات دانشجویی با توجه به نقش انکارناپذیر پژوهش در توسعه همه جانبه و لزوم رفع مشکلات نظام سلامت و ارتقاء موقعیت علمی و به لحاظ نیاز کشور  به تولید علم و رفع مشکلات و ارتقاء نظام سلامت, مصمم است در راستای سیاستهای پژوهشی کشور بستری مناسب برای بروز و ظهور خلاقیتها و کشفیات و ارتقاء سطح فعالیتهای کیفی و کمی و فعالیتهای پژوهشی دانشجویی فراهم نماید و در نهایت با بکارگیری نتایج تحقیقات برای ایجاد تغییر مناسب استفاده عینی و مؤثر از نتایج بدست آمده را فراهم سازد. کمیته تحقیقات دانشجویی هم اکنون در ساختمان اصلی دانشکده – طبقه اول – جنب دفتر انجمن اسلامی مستقر می‌باشد.
حیطه فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

رسالت اصلی این مرکز بر “آموزش پژوهش” استوار است. عمده فعالیت های این مرکز را می توان در قالب های ذیل خلاصه کرد:

  • برگزاری کارگاه های آموزش پژوهش
  • حمایت از طرح های تحقیقاتی

کمیته تحقیقات دانشجویی تنها مرکزی است که دانشجو می تواند مجری طرح تحقیقاتی خود باشد. در دیگر  مراکز تحقیقاتی و شوراهای پژوهشی دانشکده ها دانشجو نمی تواند مجری اصلی طرح تحقیقاتی باشد. این کمیته با برگزاری کارگاه های نظام مند، دانشجو را قادر می سازد تا شروع به نوشتن پروپوزال طرح تحقیقاتی خود کرده و با راهنمایی استاتید مربوطه طرح خود را عملیاتی کند.

فلوچارت نحوه ارائه و تصویب طرح های تحقیقاتی

 

 

  • شرکت کنگره ها، همایش ها و سمینارها

این کمیته در اعزام دانشجویان فعال و علاقه‌مند به کنگره ها و همایش های بین المللی و کشوری و دانشگاهی همکاری می کند.

 

  • هسته های پژوهشی

هسته های پژوهشی در کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها تشکیل می شوند و نقش آن ها ارائه مشاوره های علمی جهت تنظیم پروپوزال (پرسشنامه) مربوط به پایان نامه و همچنین غیر از پایان نامه مربوط به طرح های تحقیقاتی ارائه شده به کمیته تحقیقات دانشجویی است.

 

اهداف و ماموریت های کمیته

بطور کلی اهداف و ماموریت های کمیته تحقیقات دانشجویی را می توان بصورت زیر بیان کرد:

  1. توانمندسازی دانشجویان دانشگاه​های علوم پزشکی کشور در زمینه‌های مرتبط با پژوهش
  2. تامین و توسعه منابع مالی و فضاهای فیزیکی و تسهیلات لازم جهت تحقیقات دانشجویی
  3. ارتباط و همکاری کمیته‌های تحقیقات دانشجویی با یکدیگر در قالب شبکه‌های همکار منطقه‌ای
  4. حمایت‌های مادی و معنوی از برگزاری کارگاه​ها و همایش‌های علمی دانشجویی داخلی و خارجی
  5. هدایت، نظارت و تقویت کمیته‌های تحقیقات دانشجویی به عنوان بستری مناسب و پویا در کشور