قابل توجه همکاران ، اساتید و دانشجویان محترم

قابل توجه همکاران ، اساتید و دانشجویان محترم

شرکت کنندگان محترم  در بخش های فناوری ، پژوهش ، ادبی و هنری جشنواره قرآنی هدهد لازم است حداکثر تا تاریخ ۱۰ مهرماه آثار حجمی خود را بر اساس دستورالعمل های موجود در آیین نامه جشنواره در سامانه به آدرس اینترنتی http://quran.behdasht.gov.ir بارگزاری و همچنین یک نسخه آثار حجمی خود را جهت داوری بخش دانشگاهی به دبیرخانه جشنواره در دانشکده علوم پزشکی لارستان تحویل نمایند. 

دریافت فایل آیین نامه جهت شرکت و همچنین ارسال آثار به جشنواره از طریق ورود به سایت جشنواره ، قسمت “آیین نامه” و انتخاب “بخش های جشنواره” امکان پذیر می باشد.

آدرس دبیرخانه دانشگاهی جشنواره : لار – دانشکده علوم پزشکی لارستان – طبقه سوم – دفتر معاونت آموزشی – مدیریت دانشجویی – فرهنگی

امور فرهنگی دانشجویی دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم