تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان
رویداد تاریخ توضیحات
انتخاب واحد اینترنتی شنبه 1399/06/15 لغایت سه شنبه 1399/06/18 ( ورودی ما قبل 1399 ) "دانشجویان ورودی 1399 متعاقبا اعلام می شود"
شروع کلاس ها شنبه 1399/06/22 "دانشجویان ورودی 1399 متعاقبا اعلام می شود"
حذف و اضافه شنبه 1399/07/05 لغایت دوشنبه 1399/07/07 "دانشجویان ورودی 1399 متعاقبا اعلام می شود"
حذف نهایی شنبه 1399/09/15 لغایت دو شنبه 1399/09/17 کلیه ورودی ها
پایان کلاس ها پنج شنبه 1399/10/11 کلیه ورودی ها
شروع و پایان امتحانات شنبه 1399/10/13 لغایت پنج شنبه 1399/10/25 کلیه ورودی ها
نکات مهم *در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود. (1) *تاریخ امتحانات پایان نیمسال به هیچ وجه جابه جا نمی شود. *زمان ثبت نام دانشجویان ورودی 99( کلیه مقاطع) و اجرای طرح رویش متعاقبا اعلام خواهد شد. *در صورت نیاز به ارائه آموزش ها به شکل حضوری(دروس نظری و کارآموزی)،برنامه زمانبندی شده بعدا اعلام خواهد شد. *پیشنهاد می گردد از ابتدای نیمسال تحصیلی ارزشیابی پیشرفت دانشجویان از طریق آزمونهای تکوینی صورت پذیرد. *پیش بینی اولیه برگزاری آزمونها به شکل مجازی(غیر حضوری)می باشد که از طریق سامانه ((فرادید)) صورت خواهدگرفت. *برنامه ریزی برای انجام فرایند های اداری و آموزشی مرتبط با انتخاب واحد در نیمسال آینده به شکلی صورت خواهد گرفت که کلیه اقدامات لازم به شکل غیرحضوری و از طریق سامانه ((هم آوا)) انجام پذیرد.