تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان
رویداد تاریخ توضیحات
انتخاب واحد یکشنبه 98/06/10 لغایت چهارشنبه 98/06/13 "ورودی ما قبل 98"
شروع کلاس ها شنبه 98/6/23 "دانشجویان ورودی 98 متعاقبا اعلام می شود"
حذف و اضافه یکشنبه 98/7/7 لغایت سه شنبه 98/7/9 "دانشجویان ورودی 98 متعاقبا اعلام می گردد"
حذف نهایی دوشنبه 98/9/11 لغایت سه شنبه 98/9/12 کلیه ورودی ها
پایان کلاس ها پنج شنبه 98/10/19 کلیه ورودی ها
شروع و پایان امتحانات شنبه 98/10/21 لغایت پنج شنبه 98/11/3 کلیه ورودی ها
تعطیلات بین دو نیمسال جمعه 98/11/4 لغایت جمعه 98/11/11 -

*در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود.
*تاریخ امتحانات پایان نیمسال به هیچ وجه جابه جا نمی شود.
*زمان ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۸( کلیه مقاطع) و اجرای طرح رویش متعاقبا اعلام خواهد شد.