اطلاعیه ها

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان
برنامه هفتگی ، کارآموزی و برنامه کلاس های عملی دانشجویان رشته پرستاری
برنامه زمان بندی مباحث عملی درس پرستاری در اورژانس و حوادث غیر مترقبه دانشجویان پرستاری ورودی ۹۶ برنامه آزمایشگاه میکروب ...
برنامه هفتگی ، کارآموزی و برنامه کلاس های عملی دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل
برنامه زمان بندی کلاس عملی درس روش های احیا قلبی و ریوی و اصول مراقبت های ویژه اتاق عمل ورودی ...
برنامه هفتگی ، کارآموزی و برنامه کلاس های عملی دانشجویان رشته هوشبری
برنامه کاراموزی در عرصه دانشجویان هوشبری ورودی ۹۷ در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ برنامه کاراموزی۱ دانشجویان هوشبری ورودی ...
در خصوص دانشجویان با بیماریهای زمینه ای
در خصوص دانشجویان با بیماریهای زمینه ای
فرایند ورود مجدد دانشجویان به دانشکده و خوابگاه پس از شیوع ویروس کووید ۱۹
فرایند ورود مجدد دانشجویان به دانشکده و خوابگاه پس از شیوع ویروس کووید۱۹
پروتکل مربوط به برگزاری کارآموزی و حضور دانشجویان در مراکز آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان
پروتکل مربوط به برگزاری کارآموزی و حضور دانشجویان پرستاری در مراکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)دانشکده علوم پزشکی لارستان پروتکل ...
پروتکل هایی مربوط به دانشجو به منظور پیشگیری از شیوع کرونا ویروس
پروتکل سلف سرویس و توزیع غذا پروتکل فرهنگی دانشجویی پروتکل مربوط به خوابگاه ها
کتابچه آموزشی کوید-۱۹
کتابچه آموزشی  کوید-۱۹