فایل های آموزشی کرونا

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

پیام های آموزشی جهت پیشگیری از کووید ۱۹

file name : -های-آموزشی-جهت-پیشگیری-از-کووید-۱۹-1.rar
file size : 392 KB
دانلود

دانستنی های کرونا ویروس برای کودکان به زبان شعر

file name : danestani1.mp4
file size : 11 MB
دانلود

سندرم حاد تنفسی در بیمار مبتلا به کرونا ویروس

file name : -حاد-تنفسی-در-بیمار-مبتلا-به-کرونا-ویروس.pdf
file size : 409 KB
دانلود

دانستنی های کرونا ویروس

file name : danestani.mp4
file size : 25 MB
دانلود

آموزش موزیکال شستشوی دست

file name : k.mp4
file size : 1 MB
دانلود

انواع ماسک های پزشکی و کاربردهای آن

file name : mask.mp4
file size : 8 MB
دانلود

ترتیب صحیح پوشیدن و درآوردن وسایل محافظت شخصی در پرسنل کادر درمان

file name : poshidan.mp4
file size : 8 MB
دانلود

راهنمای مقابله با استرس کودکان

file name : kodakan.mp4
file size : 19 MB
دانلود

مدیریت بحران و استرس

file name : bohran.mp4
file size : 24 MB
دانلود

انیمیشن آموزشی برای کودکان در خصوص ویروس کرونا

file name : animation.mp4
file size : 15 MB
دانلود

ویروس کرونا و اسکن توموگرافی کامپیوتری

file name : -کرونا-و-اسکن-توموگرافی-کامپیوتری.pdf
file size : 170 KB
دانلود

نکاتی برای آشپزها در مورد کرونا ویروس

file name : -برای-آشپزها-در-مورد-کرونا-ویروس.pdf
file size : 48 KB
دانلود