همایش
نوع مشارکت: شرکت کننده
تاریخ برگزاری : 29 لغایت 31 اردیبهشت 1400

  مشاهده سایت همایش

برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

زمان برگزاری : ۲۹ لغایت ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

مکان برگزاری : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز