سمینار تازه های تغذیه
نوع مشارکت: شرکت کننده
تاریخ برگزاری : 12 اسفند ماه 1398

برگزار کننده : دانشکده بهداشت دانشکده علوم پزشکی لارستان

زمان برگزاری : ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۸

آخرین مهلت ارسال مقالات :

مکان برگزاری : شهر اوز – سالن رازی – دانشکده بهداشت دانشکده علوم پزشکی لارستان

وب سایت همایش : https://evand.com/events/1st-nutrition-seminar