۱همایش علوم پزشکی
نوع مشارکت: شرکت کننده
تاریخ برگزاری : 27 لغایت 29 فروردین 1399

برگزار کننده :

زمان برگزاری : ۲۷ لغایت ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۹ آذر ۱۳۹۸

مکان برگزاری : مرکز بین­ المللی همایش­های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

وب سایت همایش : http://ichpe.org