درباره ما کتابخانه

درباره ما

 

اهداف و برنامه ها

 1. برسی و ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه ها و خدمات کتابخانه ای از نظر کمی و کیفی و اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط، به منظور شناسایی نقاط ضعف موجود در کتابخانه
 2. ارتفاء کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی پزشکی در کتابخانه
 3. آموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی کتابدار با هدف تخصصی نمودن بخش های کتابخانه و بهینه سازی کیفیت ارائه خدمات کتابخانه ای
 4. وجین دوره ای و بروز نمودن کتابهای موجود در کتابخانه
 5. برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور استفاده بهینه اعضاء محترم هیئت علمی، دستیاران و دانشجویان از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه
 6. گسترش ارتباط بین دانشگاهی به منظور تبادل اطلاعات علمی و گسترش همکاری بین کتابخانه ها
 7. ارائه خدمات مشاوره در زمینه استاندارد سازی کتابخانه در زمینه های فیزیکی، وسایل و تجهیزات
 8. تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه
 9. بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات
 10. تدوین خط مشی و آیین نامه های لازم در ارتباط با خدمات و فعالیت های کتابخانه و تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 11. گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت های کتابخانه و ارائه گزارش های لازم
 12. تهیه راهنما و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه
 13. بررسی کارشناسی از وضعیت سایر کتابخانه های دانشکده ای
 14. آموزش مداوم کارکنان کتابخانه جهت بروز شدن و استفاده از دانش مدرن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 15. تلاش در جهت تکریم ارباب رجوع

چشم انداز

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دانشکده پرستاری تلاش می کند در راستای چشم انداز تعریف شده در برنامه راهبردی دانشکده، یکی از دو کتابخانه دانشکده ای برتر کشور در تولید علم، نظریه‌پردازی و توسعه فناوری، حرکت کند و چشم انداز بلند مدت کتابخانه، برخوردار از جایگاه معتبر در بین کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی جهان می باشد. در همین راستا مأموریت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان تقویت آموزش، پژوهش وفعالیتهای پژوهشی دانشکده و حمایت از تلاش متخصصین اطلاع رسانی پزشکی در جهت ارتقاء رتبه در سطح ملی و بین المللی، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشکده و مدیریت بهره برداری از این منابع است.

معرفی جامعه استفاده کننده

جامعه استفاده کننده کتابخانه دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان شامل اساتید و اعضای هیأت علمی، دانشجویان شاغل به تحصیل و کارکنان دانشکده می باشد.
دانشجویان سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور با ارائه معرفی نامه معتبر از دانشگاه محل تحصیل خود قادر خواهند بود از خدمات کتابخانه بهره مند شود.

معرفی و تاریخچه کتابخانه

کتابخانه دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان در سال ۱۳۶۹ و همزمان با تاسیس دانشکده شروع به کار نمود.
مخزن کتابخانه با فضایی در حدود ۱۷۴ متر مربع به شکل سیستم باز اداره می گردد. مجموع کتب فارسی ۱۵۵۲۱ جلد و کتب انگلیسی ۱۸۲۸ جلد می باشد. موجودی کتابخانه به صورت کامپیوتری با استفاده از ۱۰ دستگاه رایانه که در قسمت ورودی کتابخانه قرار داده شده از طریق مراجعین قابل دسترسی است . کتابخانه مرکزی علاوه بر کتابها سایر اشکال منابع اطلاعاتی نظیر CD، پایان نامه و مجلات الکترونیک است.
در حال حاضر سیاست کتابخانه مرکزی دانشگاه همپای سایر کتابخانه های دانشگاهی جهان و ایران اولویت دادن به خرید و در دسترس قرار دادن منابع الکترونیکی Online از ناشرین معتبر دنیا برای اعضای خود می باشد و در این راستا بیش از ۲۰ پایگاه اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی پیوسته را با بیش از ۵۰۰۰۰ عنوان ژورنال تمام متن ارائه می کند.

کتابخانه بصورت قفسه باز اداره می شود و رده بندی کتب در قفسه ها به روش NLM جهت کتب پزشکی و رده بندی LC جهت کتب غیر پزشکی می باشد. تمامی اطلاعات کتابشناختی منابع از طریق نرم افزار کتابخانه ای کوها و پورتال آن، به صورت online قابل جستجو گردیده است.