تکنولوژی اتاق عمل

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

لاگ بوک اصول و فنون فرد اسکراب

file name : -بوك-اصول-و-فنون-فرد-اسكراب-1.pdf
file size : 566 KB
دانلود

لاگ بوک کارآموزی مدیریت در اتاق عمل

file name : -بوک-کارآموزی-مدیریت-در-اتاق-عمل-1.pdf
file size : 460 KB
دانلود

لاگ بوک کارآموزی در اتاق عمل اورژانس

file name : -بوک-کارآموزی-در-اتاق-عمل-اورژانس-1.pdf
file size : 534 KB
دانلود

لاگ بوک کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی

file name : -بوک-کارآموزی-اصول-مراقبت-در-اتاق-بهبودی-1.pdf
file size : 501 KB
دانلود

لاگ بوک اصول و فنون فرد سیار

file name : -بوک-اصول-و-فنون-فرد-سیار-1.pdf
file size : 568 KB
دانلود

لاگ بوک اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی

file name : -بوک-اصول-استریلیزاسیون-و-ضدعفونی-1.pdf
file size : 702 KB
دانلود

لاک بوک تکنیک ۲در اتاق عمل

file name : -بوک-تکنیک-2در-اتاق-عمل-1.pdf
file size : 575 KB
دانلود

لاک بوک تکنیک ۱ در اتاق عمل

file name : -بوک-تکنیک-1-در-اتاق-عمل-1.pdf
file size : 575 KB
دانلود

کارآموزی مهارتهای بالینی

file name : -مهارتهاي-بالینی-1.pdf
file size : 796 KB
دانلود

کارآموزی در عرصه پوست ، سوختگی و ترمیمی

file name : -در-عرصه-پوست-،-سوختگي-و-ترميمي-1.pdf
file size : 363 KB
دانلود

کارآموزی در عرصه اورولوژی –پلاستیک

file name : -در-عرصه-اورولوژي-–پلاستيك-1.pdf
file size : 498 KB
دانلود

کارآموزی در عرصه توراکس گوارش غدد اطفال

file name : -در-عرصه-توراکس-گوارش-غدد-اطفال-1.pdf
file size : 514 KB
دانلود