سرکار خانم سارا مقدم

سمت: مسئول برنامه های پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س)
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – جراحی)
ایمیل : sara.moghaddam@larums.ac.ir
تلفن : 07152245009-221