سرکار خانم راضیه رحمتی

سمت: سرپرست معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س)
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی
ایمیل : Rahmatir69@gmail.com
تلفن : 07152245009-207
شرح وظایف

معاونت آموزشی دانشکده :

معاونت آموزشی با زیر مجموعه هائی متشکل از خدمات آموزشی ، اسا تید ( رسمی ، حق التدریس ) و دانشجویان رسالت و وظایفی در تربیت پرستاران توانا ، با ایمان و با وجدان به عهده دارد که این امر با راهنمایی و سرپرستی دلسوزانه ریاست محترم و همکاری صمیمانه معاونت های پشتیبانی ، پژوهشی و دیگر عزیزان همکار امکان پذیر خواهد بود .
رسالت معاونت آموزشی :
۱- برنامه ریزی آموزشی
۲- اجرای برنامه ها
۳- ارزشیابی برنامه ها
وظایف معاونت آموزشی :
۱- تهیه و تدوین برنامه های کلاسی هفتگی مربوط به هر ترم
۲- تدوین برنامه های کارآموزی و کارآموزی در عرصه و هماهنگی های مربوطه
۳- انتخاب اساتید حق التدریس و پروازی
۴- پیگیری ارزیابی اساتید
۵- رسیدگی به مشکلات و نیازهای درسی دانشجویان و درخواست های نقل و انتقال
۶- پیگیری امور خدمات آموزشی ( ثبت نام ، حضور و غیاب ، ریز نمرات ، فارغ التحصیلی وغیره )
۷- پیگیری امور مشاوره دانشجویی
۸- برگزاری جلسه شورای آموزشی به منظور بررسی مشکلات آموزشی و ارائه راه حل
۹- پیگیری برنامه های آموزشی مداوم از طریق بر گزاری کارگاه ها ، ژورنال کلاب و کنفرانس برای مربیان و اعضای هیئت علمی و دانشجویان