سرکار خانم زهره فرامرزیان

سمت: مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س)
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری کودکان
ایمیل : zohreh.faramarzian@gmail.com
تلفن : 07152245009-221