سرکار خانم لیلا احمدی لاری

سمت: مسئول گروه هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س)
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
ایمیل : l.ahmadilari@larums.ac.ir
تلفن : 07152245009-221