رزومه اسماعیل کاوی

کاوی

اسماعیل کاوی

سمت: سرپرست دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) و عضو هیئت علمی
پست الکترونیک : kavi.esmaeil@larums.ac.ir

توضیحات مختصر

اسماعیل کاوی

کارشناس ارشد اتاق عمل

مرتبه : مربی

شبکه های اجتماعی

برای دانلود فایل رزومه، روی دکمه دانلود کلیک کنید.