رزومه دکتر محمد رفیع بذرافشان

unnamed-file-2

دکتر محمد رفیع بذرافشان

سمت: معاون پژوهشی وعضو هیئت علمی
پست الکترونیک : m.bazrafshan@larums.ac.ir

توضیحات مختصر

دکتر محمد رفیع بذرافشان

دکترای آموزش پرستاری

مرتبه : دانشیار

شبکه های اجتماعی

برای دانلود فایل رزومه، روی دکمه دانلود کلیک کنید.