رزومه صفورا ایزانلو

خانم-ایزانلو

صفورا ایزانلو

سمت: عضو هیئت علمی
پست الکترونیک : s.ezanlo@larums.ac.ir

توضیحات مختصر

صفورا ایزانلو

کارشناس ارشد علوم تشریح

مرتبه : مربی

شبکه های اجتماعی

برای دانلود فایل رزومه، روی دکمه دانلود کلیک کنید.