رزومه فاطمه سوخک

سوخک

فاطمه سوخک

سمت: عضو هیئت علمی
پست الکترونیک : f.sookhak@larums.ac.ir

توضیحات مختصر

فاطمه سوخک

کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

مرتبه : مربی

شبکه های اجتماعی

برای دانلود فایل رزومه، روی دکمه دانلود کلیک کنید.