رزومه نرجس آبشرشری

unnamed-file-1

نرجس آبشرشری

سمت: عضو هیئت علمی
پست الکترونیک : narjes.abshorshori@larums.ac.ir

توضیحات مختصر

نرجس آبشرشری

کارشناس ارشد پرستاری(داخلی-جراحی)

مرتبه : مربی

شبکه های اجتماعی

برای دانلود فایل رزومه، روی دکمه دانلود کلیک کنید.