رزومه‌ها

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

دکتر محمد رفیع بذرافشان

معاون پژوهشی وعضو هیئت علمی

اسماعیل کاوی

سرپرست دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) و عضو هیئت علمی

کاظم اکبری

عضو هیئت علمی

دکتر مقداد عبداله پور

سرپرست مدیریت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان  و عضو هیئت علمی

علی محمد پروینیان نسب

عضو هیئت علمی

ملیحه پور کیانی

عضو هیئت علمی

سید حنان کشفی

عضو هیئت علمی

فاطمه سوخک

عضو هیئت علمی

نرجس آبشرشری

عضو هیئت علمی

معصومه الهی

عضو هیئت علمی

زهرا سیفی

عضو هیئت علمی

صفورا ایزانلو

عضو هیئت علمی

زهره فرامرزیان

عضو هیئت علمی

سارا مقدم

عضو هیئت علمی

زینب صالح نیا

عضو هیئت علمی

مرضیه کشاورز

عضو هیئت علمی